Mari puji Anak Allah Maha Tinggi

Mari puji Anak Allah Maha Tinggi
Telah dinubuatkan oleh para nabi
KepadaNya diberikan sgala kuasa
Juruselamat dunia Yesus Kristus Tuhan


Sbab dari mula datang keslamatan kami
Kaulah Allah Kaulah Tuhan atas langit bumi


Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Atas sgala suku bangsa
Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Memrintah selamanya